hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

Izjava za javnost

U Zagrebu, 16. veljače 2010.

Jutarnji list, od 15. 2. 2010., preko cijele prve stranice, pod naslovom „I oni su gradili na crno“, sa fotografijama Urše Raukar i Nike Gamulina, donosi članak u kojem se Gamulini optužuju da su prije 8 godina sagradili garažu u svojoj kući. Glavni problem, koji muči pisca članka, je da li je za tu gradnju bila potrebna lokacijska dozvola koju su Gamulini  u tu svrhu tražili i dobili ili je trebala građevinska dozvola, jer garaža navodno nagrđuje njihovu privatnu kuću.

Naravno da se ovdje ne radi ni o kakvom naglo probuđenom interesu za finese između lokacijske i građevinske dozvole izdate prije 8 godina.

Radi se o napadu ad hominem na dvoje viđenijih ljudi, koji su se angažirali oko sprečavanja prave devastacije grada, a koje se pokušava oblatiti ne birajući sredstva.

Ovaj postupak jasna je poruka svim građanima kako će se provesti ako kritiziraju interese grupa čiji su utjecaj i kapital dovoljno moćni da korumpiraju neke novinare i naručuju slične članke.

Ovakve zloupotreba novina, gdje se novine koriste da, kroz zastrašivanje ljudi, zatru a ne brane pravo na javnu riječ, sramota je za novinarstvo.

Kao predložak ponašanja, ovakav postupak u Hrvatskoj nije ni nepoznat ni nov, uvijek predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskim pravima, ugrožava temeljne slobode pa i osnove demokracije u našoj zemlji.

 

 

Ibrahim Aganović

Mladen Badovinac

Luka Barbić

Zdravko Bazdan

Barbara Prpić Biffel

Katica Biljaković

Darko Biljaković

Marija Bingula

Ivana Boban  

Goran Bogdan           

Vlatko Čerić

Zoran Čubrilo

Luka Dragić

Srđan Dvornik

Tin Gazivoda

Rajko Grlić

Hrvoje Harambašić

Tomislav Jakić

Franjo Kuhar

Doris Šarić – Kukuljica

Dražen Lalić

Ljubica Letinić

Zvonko Maković

Siniša Maričić

Ksenija Marinković

Damir Markovina

Maro Martinović

Frano Mašković

Vili Matula

Predrag Matvejević

Stjepan Mesić

Milorad Milun

Sreten Mokrović

Dubravka Ostojić

Boris Pavelić

Drago Pilsel

Alma Prica

Čedo Prodanović

Žarko Puhovski

Milorad Pupovac

Vesna Pusić

Zoran Pusić

Damir Šaban

Vesna Teršelić

Ivan Vidić

Nina Violić

Marica Vidušić Vrdoljak

Katija Zubčić

Vedran Živolić

 

 

 

 

 

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr