hr
eng

Građanski odbor za ljudska prava

REAKCIJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA PRIJENOS KONCERTA "ZA ISTINU" NA HRT-U

 

15. lipnja 2010.

 

Hrvatska radiotelevizija je prijenosom koncerta «Za istinu» 13. lipnja 2010. godine učinila nekoliko nedopustivih grešaka. Prvenstveno, prekršila je više odredaba Zakona o HRT-u (NN br. 25/03); konkretno, točku 1. st.1. čl.6.[1], točku 2. čl.7.[2] i točku 1. st.1. čl.8[3]., jer je stala iza jednostranog tumačenja nedavne ratne prošlosti i takvo tumačenje u programu promovirala.

 

Nadalje, HRT je značajan javni prostor u sklopu prijenosa ovog koncerta dao osobama koje su kršile pravno-demokratska načela osporavajući presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i presude domaćih sudova donesene u korektno vođenim postupcima, inzistirajući na nevinosti osoba za koje je nedvosmisleno utvrđeno da su naredile ili izvršile ratne zločine, zločine protiv čovječnosti ili druge teške povrede ljudskih prava.

 

Konačno, HRT je u potpunosti zanemario patnju žrtava ovih zločina veličajući i nazivajući «herojima» ratne zločince kao i osobe protiv kojih se vode procesi za ratne zločine ili za koje postoji osnovana sumnja da su u počinjenju zločina sudjelovali.

 

Prijenos koncerta «Za istinu» bio je na granici ratnohuškačke propagande i kao takav je ozbiljno ugrozio proces pomirenja u RH i užoj regiji, ali i sam proces demokratizacije za koji je nužno poticati proces suočavanja s nedavnom prošlošću na temelju vjerodostojnih činjenica.

 

Posebno je problematična činjenica da je ovaj prijenos, koncert i njegovu poruku podržao i predsjednik Programskog vijeća HRT-a g. Zvonko Milas, što navodi na zaključak da se ovdje radi o službenom stavu HRT-a.

 

Zbog svega navedenog, pozivamo nadležne institucije da reagiraju na ovo kršenje Zakona o HRT-u kao i na pojave osporavanja vjerodostojno utvrđenih činjenica o ratnim zločinima i kaznenoj odgovornosti pojedinaca u medijskom prostoru javne televizije.

 

Konačno, izražavamo nadu kako u budućnosti u programu javne televizije neće biti mjesta za jednostrana tumačenja ratnih događaja i okolnosti koji doprinose strahu i netrpeljivosti te stvaraju nepovoljnu klimu za uspostavljanje pravde u društvu u Hrvatskoj.

 

 


[1] U ostvarivanju programa, HR i HTV su dužni: - pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrednota i institucija te unapređenju kulture javnoga dijaloga

[2] (HR i HTV su dužni:) – poštovati i poticati pluralizam političkih, religijskih, svje­to­nazorskih i drugih ideja te omogućiti javnosti da bude upoznata s tim idejama; HR i HTV ne smiju u svojim programima zastupati staja­lišta ili interese pojedine političke stranke, kao ni bilo koja druga pojedinačna politička, religijska, svjetonazorska i slična stajališta ili interese

[3] U programima HR-a i HTV-a zabranjeno je: - poticati, pogodovati poticanju i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, kao i poticati na diskriminaciju ili neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama, zbog njihova podrijetla, boje kože, političkog uvje­renja, svjetonazora, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina

Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112 C, HR-10000 Zagreb • Tel: +385 1 6171530 / Fax: +385 1 64 13 626 • info@goljp.hr